Hais txog Silvia

Hu rau hnub no nws!

Silvia migrated los ntawm nws haiv neeg hauv teb chaws Cuba Miami mus rau hauv txoj kev mus txog 1960 thiab tsiv mus Puerto Rico uas nws loj los thiab seb lub University of Puerto Rico hauv pov Piedras. Nws yog cov ntawm no qhov twg nws kawm tiav nrog rau ib daim Bachelor of Science hauv lub lag luam tswj. tsocai tom tiav, Silvia hloov mus rau qhov uas nws ua haujlwm rau muaj kaum ib xyoos Ernst Miami & Hluas hauv nrauv saib xyuas lawv nyob rau Fort Lauderdale.

Her desire for change took her to the real estate industry in 1998 and she joined EWM Realtors.  Because of her professionalism and dedication, she was selected to be part of the sales team at Downtown Dadeland where she worked for over six years.  Having dealt with a wide range of customers from all over the world, Silvia’s charisma and people skills have being unique components that have lead her to succeed in the very competitive real estate world.

You can contact Silvia at:  lorenzo.s@ewm.com or call her: 305-775-1497!